Üld- ja ostutingimused

 1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Osil veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Osil OÜ registrikood 14368318 (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.3. Veebipood  jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Osil.ee

 1. Hinnainfo

2.1. Osil OÜ ei ole käibemaksukohuslane, mistõttu hinnad ei sisalda käibemaksu.

2.2. Kõigile tellimustele lisandub transpordi kulu vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.

2.2.1. Transporditasu arvestatakse automaatselt ostukorvis ning kalkulatsiooni aluseks on tellimuses olevate toodete mahukaalud.

2.2.2. Tellimuse lõplikku maksumust on võimalik näha tellimuse koostamise vormis vahetult enne tellimuse kinnitamist.

2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).

2.4. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Veebipoe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

2.5. Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Osil.ee.

2.6. Osil.ee veebipoes on kõik hinnad märgitud EUR vääringus.

 1. Tellimuse vormistamine

3.1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.

3.2. Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Kassasse“ või „Jätka ostu vormistamisegaˮ.

3.3. Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina.

3.4. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis, maksemeetod.

3.5. Tellimus loetakse kinnitatuks hetkest, kui tellimuse tasu on laekunud Osil OÜ arvele.

3.6. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

3.7. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 10:00−16:00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

 1. Müügilepingu jõustumine

4.1. Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või Veebipoe poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Veebipoele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates arve vormistamisest.

4.3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Osil OÜ pangakontole.

 1. Kohaletoimetamine

5.1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

5.2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

5.3. Tellimuse kohaletoimetamise aeg on 1-5 tööpäeva, kui tooteankeedil ei ole märgitud teisiti.

5.4. Tellimustel, mis esitatakse peale kella 15:00, hakatakse tarneaega lugema tellimuse esitamisele järgnevast tööpäevast.

5.5. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5.6. Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

5.7. Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise eest, kui tellimusel oli Tarbija poolt sisestatud valed või eksitavad andmed. Samuti juhul kui Tarbija ei olnud saadaval kohas ja ajal, mis oli kullerfirmaga eelnevalt kokku leptitud.

5.8. Klient võib tulla Veebipoes ostetud kaubale järele Mustamäe tee 16, Tallinn, ainult eelneval kokkuleppel (kohapeal ostu sooritada ei ole võimalik).

 1. Tagastamisõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

6.2. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

6.3. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab Veebipoe kodulehelt. (taganemisavaldus) ning saata see aadressile info@osil.ee hiljemalt 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamisest.

6.4. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6.5. Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui Veebipood on nõustunud kaubale ise järele tulema.

6.6. Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui klient soovib selle ise, eelneval kokkuleppel, tuua Osil OÜ kontorisse (Mustamäe tee 16, Tallinn, Harjumaa)

6.7. Veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6.8. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

 1. Vääramatu jõud

7.1. Veebipood ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

 1. Isikuandmete töötlemine

8.1. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

8.2. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

8.3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

8.4. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

 1. Pretensioonide esitamise kord

9.1. Veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

9.2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

9.3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

9.4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Veebipood.

9.5. Veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

9.6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@osil.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

9.7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

9.8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.9. Tarbijal on õigus nõuda Veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

 1. Tellimusega setud info edastamise kord

10.1. Tellimuse info on tellimuse esitanud isikule kättesaadav Osil.ee iseteeninduskeskkonnast, kus tellijal on võimalik näha oma tellimus(t)e staatust ning tellimus(t)e detailinfot ning saata kaupmehele tellimust puudutavat informatsiooni.

10.2. E-maili (info@osil.ee) vahendusel  tööpäeviti vahemikus 09:00 – 17:00.

10.3. Kontaktivormi kaudu Osil.ee lehel. (viide: www.osil.ee/kontaktivorm)

10.4. Kõikidele kliendi päringutele vastab Veebipoe klienditeenindus võimalikult kiiresti kuid mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul.

10.5. Kui klient on esitanud tellimuse, siis saadetakse kliendile, tema poolt tellimuses märgitud e-maili aadressile, automaatselt teavitusi tellimuse täitmise staatuste muutumistest (Näiteks: “Ostusumma on laekunud”, “Tellimus on ettevalmistamisel”, “Tellimus on laost väljastamiseks valmis”, “Tellimus on kullerile üle antud”, “Tellimus on kulleri poolt tellijale üle antud”, “Tellija on kauba vastu võtnud”, jne.)

 1. Vaidluste lahendamine

11.1. Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@osil.ee.

11.2. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon.

Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

 1. Makseviisid

12.1. Veebipoest tellitud toodete eest tuleb tasu kanda Osil OÜ   arvelduskontole EE042200221068065073 (Swedbank), selgituseks märkida tellimuse number, kolme (3) tööpäeva jooksul.

12.2. Maksete vastuvõtmine Veebipoes toimub ainult eurodes.